Umowy

Wzór wypowiedzenia

Published

Related Posts

Konfiguracje

Zmiana nazwy sieci, hasła, kanału Wi-Fi na routerze HALNY

Zmiana nazwy sieci W polu adresu www przeglądarki wpisujemy adres IP routera: http://192.168.33.1/ 2. Wyświetli się strona logowania do router. Strona logowania może wyglądać inaczej niż na obrazku poniżej ponieważ jest ona uzależniona od modelu i wersji oprogramowania 3. Login i hasło również zależy od wersji oprogramowania. Mogą to być np: Login: useradmin Hasło: useradmin123 lub dane logowania będą znajdowały się na naklejce umieszczonej pod routerem 4. Po zalogowaniu do ustawień routera po prawej stronie ukazuje nam się menu routera...

Learn More
Telewizja

Konfiguracja usługi reTV

Aby usługa działało prawidłowo należy samodzielnie wybrać kanały które mają działać w tej usłudze. Aby to zrobić należy: Z menu dekodera przejść do zakładki NAGRYWARKA > USTAWIENIA NAGRYWANIA 2. Z tego menu wybrać programy które mają być nagrywane, a nagrania trzymane na wirtualnym dysku przez 7 dni 3. Po zaznaczeniu wybranych kanałów klikami ZAPISZ Po ok 2-3 godzinach aż aktualne audycje zostaną zakończone, a kolejne będą odtwarzane na danym kanale dostępne one będą w menu dekodera NAGRYWARKA > ZLECONE NAGRANIA

Learn More
Umowy

Instrukcja podpisania umowy w formie dokumentowej

Proszę wejść na stronę internetową panelu eBok pod adresem https://ebok.izarki.pl  Wpisać dane logowania tj. ID Klienta oraz PIN znajdujący się we Wniosku o zawarcie umowy w §4 lub w wiadomości email/SMS a następnie kliknąć  „Zaloguj się” Przejdź do zakładki o nazwie Dokumenty (trzecia zakładka) W przypadku gdy umowa abonencka będzie czekała na zatwierdzenie przy zakładce „Dokumenty” będzie migać czerwony wykrzyknik (tak jak na powyższej ilustracji) Gdy umowa będzie przygotowana Państwa oczu ukarze się Dane takie jak numer, data utworzenia, okres...

Learn More