Konfiguracje

Zmiana nazwy sieci, hasła, kanału Wi-Fi na routerze HALNY

Published

Zmiana nazwy sieci

  1. W polu adresu www przeglądarki wpisujemy adres IP routera: http://192.168.33.1/

2. Wyświetli się strona logowania do router. Strona logowania może wyglądać inaczej niż na obrazku poniżej ponieważ jest ona uzależniona od modelu i wersji oprogramowania

3. Login i hasło również zależy od wersji oprogramowania. Mogą to być np:

Login: useradmin

Hasło: useradmin123

lub dane logowania będą znajdowały się na naklejce umieszczonej pod routerem

4. Po zalogowaniu do ustawień routera po prawej stronie ukazuje nam się menu routera

Zakładka „WLAN 2.4G” odpowiada za konfiguracji Wi-Fi w paśmie 2,4 GHZ

Zakładka „WLAN 5G” odpowiada za konfiguracji Wi-Fi w paśmie 5 GHZ

Po wybraniu interesującego nas pasma Wi-Fi przechodzimy w jego konfigurację.

W połowie strony mamy SSID Settings

W polu SSID: wpisujemy naszą nazwę sieci którą chcemy aby router rozgłaszał.

Dla pasma 5GHZ konfiguracja wygląda tak samo.

5. Na dole strony klikamy SAVE

Zmiana hasła Wi-Fi

Gdy już jesteśmy zalogowani do ustawień routera przechodzimy do menu Internet>WLAN 2.4G (lub WLAN 5G)

Na końcu strony mamy sekcję Security

Nasze hasło należy wpisać w polu Password

Na koniec klikamy SAVE

Zmiana kanału Wi-Fi

Zmiana kanału Wi-Fi również odbywa się w menu konfiguracji Wi-Fi. Tak jak to ma miejsce z nazwą sieci i hasłem. Tym razem na początku strony w sekcji Global Settings

Na powyższym obrazku jest wybrany kanał AUTO, czyli router losowo ustawia kanał Wi-Fi podczas uruchomienia.

Ze względu na to, iż niektóre urządzenia nie obsługują wszystkich kanałów zalecamy wybrać kanał z początku listy

Po wyborze kanału np 1

Na dole strony klikamy SAVE